Hakkımızda

VİZYON
TCDD Taşımacılık AŞ’nin vizyonu, hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmaktır.

MİSYON
TCDD Taşımacılık AŞ’nin misyonu; demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilkeleri çerçevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı yapmak ve lojistik hizmetleri sunmaktır.

TEMEL DEĞERLER
TCDD Taşımacılık AŞ’nin temel değerleri şunlardır: Emniyet,  müşteri odaklılık,  rekabetçilik, kalite, verimlilik, sürekli gelişim, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, çevresel duyarlılık, sosyal ve etik sorumluluk, çalışan memnuniyeti, paydaşlarla yakın işbirliği, şeffaflık ve iyi yönetişim, etkili iletişim.

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, 1 Mayıs 2013 tarihinde 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun yayınlandı.

Bu kapsamda; TCDD altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık ise tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandı.
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle TCDD Taşımacılık’ın faaliyetlerine başlamasının ardından demiryolu taşımacılığının serbestleşme ve rekabete açılma süreci başladı.
Buna göre TCDD Taşımacılık, yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik hizmetleri, feribot ile yük ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini yürütmektedir.
Yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, kent içi banliyö trenleri, Marmaray, Başkentray TCDD Taşımacılık tarafından işletilmektedir.
Araç filosu ve bu araçların temini de TCDD Taşımacılık’ın sorumluluğundadır.

TCDD Taşımacılık’ın merkezde 13 daire başkanlığı,  taşrada ise 7  (İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar) bölge müdürlüğü bulunmaktadır.